AdBlue ® zaščitena blagovna znamka za čisto okolje

posted in: Aktualni zapisi | 0
  1. AdBlue ® aditiv za čistejši izpuh v dizelskih avtomobilih

AdBlue ® je zaščitena blagovna znamka posebnega aditiva, ki skrbi za čistejši izpuh in posledično za čisto okolje. In kaj to pravzaprav pomeni?

Združenje avtomobilske industrije Nemčije (VDA) je v svojem imenu registriralo in zaščitilo blagovno znamko  AdBlue® . Pravo ime za AdBlue je DEF – Diesel Exaust Fluid, kar v prevodu pomeni tekočina za dizelski izpuh. V svetu se uporablja za to tekočino kratica DEF, v Evropi pa AdBlue.

Za proizvodnjo sečnine uporabljajo izdelovalci AdBlue tekočine v svojih tovarnah licenco za proizvodnjo in jo seveda tudi plačujejo. Podjetja, ki izdelujejo AdBlue, so tovarne v naftni in avtomobilski industriji ter v industriji umetnih gnojil.

AdBlue

Vir: https://www.newbluechina.com/adblue-production-machine/

Podatek o tem, kdo vse to nemško licenco uporablja in na osnovi le te izdeluje AdBlue tekočino, je objavljen na spletni strani nemškega združenja avtomobilske industrije.

In kako je s predpisi in s tehnološkimi postopki?

Vsi izdelovalci morajo pri izdelavi v svojih tovarnah uporabljati predpisane tehnološke postopke  v proizvodnji. Predvsem morajo vsi njihovi izdelki izpolnjevati normative. Ti so predpisani z zelo strogo okoljsko direktivo Evropske unije. Trenutno je v veljavi predpis, ki se označuje z oznako EURO VI in ISO standardom 22241 . Zakonodaja, ki prispeva k razogličenju v Evropski uniji, je ta strogi zakon sprejela v letu 2015. Ta zakonodaja predpisuje največjo  dovoljeno količino izpustov v ozračje pri delovanju dizelskih motorjev. EURO VI je standard, ki zagotavlja spoštovanje okoljevarstvenih zakonov.

Vsi, ki v svojih tovarnah in industrijskih obratih izdelujejo ta aditiv, so s tem zakonom obvezni upoštevati vse standarde za znižanje vsebnosti izpušnih plinov z dušikovimi oksidi.

Dieselski motor v procesu delovanja motorja ustvari veliko količino izpušnih plinov, ki vsebujejo med ostalim tudi dušikove okside. V procesu selektivne katalitične redukcije  (ki ima oznako SCR) pa se količina dušikovih oksidov  zmanjša na predpisano vrednost, ki ga predpisuje EU norma EURO VI. V izpušnem sistemu je med katalizatorjem in filtrom trdih delcev nameščena posebna računalniško vodena šoba, ki pod določenimi pogoji vbrizgne AdBlue tekočino v izpušno cev. Sečnina se v filtru trdih delcev spremeni v ogljikov dioksid in amonijak. Ker se amonijak v procesu veže na dušikove okside, ta razpade na dušik in vodo. V naslednjem članku več o tej čudežni tekočini, za ugoden in hiter nakup pa obiščite spletno trgovino kruno.si.